Chùa Bà Nước Hẹ – Thất Sơn Thiên Hậu Thánh Cung – ngôi chùa linh thiêng ở vùng Bảy Núi – An Giang

Chùa Bà Nước Hẹ - Thiên Hậu Thánh Cung
Photo: Henry Dương

Thất Sơn Thiên Hậu Thánh Cung, dân gian gọi là chùa Bà nước Hẹ, là miếu thờ Thiên Hậu của người Hẹ vùng Thất Sơn, tọa lạc tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên. Trong miếu ngoài thờ Thiên Hậu còn có Kim Hoa Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng… Miếu được xây dựng đầu thế kỷ XX, xung quanh là vườn cây thoáng mát.

Điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu thường được người dân nơi đây quen gọi là chùa Bà Hẹ hay chùa Bà nước Hẹ (vì đây là ngôi miếu thờ được xây dựng bởi những người Hẹ, một tộc người của người Hoa, đến định cư trong vùng Thất Sơn xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX)

Lưu ý:- Khi đến đây nhớ giữ trật tự khi chụp bên trong chánh điện nha các bạn, bỏ dép giày ở bên ngoài.

Hình ảnh: Henry Dương

You may also like...