Cổng chùa Khmer Kor Teng có màu xanh rêu rất đẹp ở gần chùa Tà Pạ

Cổng chùa Khmer Kor Teng
Photo: Henry Dương

Chùa Khmer Kor Teng ( Tri Tôn_ An Giang)

Cổng chùa này có màu xanh, nên cứ mặc đồ màu xanh là auto có ngay ảnh đẹp.

👉 Đường đi: chùa này cách chùa Tà Pạ khoảng 1km, từ hướng Tri Tôn đi Tức Dụp sẽ nằm bên tay phải của bạn.

Địa điểm du lịch An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...