Tượng phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m ở Núi Sam – Khi hoàn thành sẽ là “tượng phật khắc trên vách đá” cao nhất thế giới

Tượng Phật Thích Ca Núi Sam
Photo: LTAG

Công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m, khắc vào vách đá núi Sam (Châu Đốc – An Giang) hiện vẫn đang được xây dựng.

Dự án tượng Phật Thích Ca được đặt trên khu đất rộng 5.500m2, với chi phí đầu tư khoảng 255 tỷ đồng (trích từ nguồn vốn Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và kêu gọi các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp). Sau khi hoàn thành, đây là “tượng Phật ngồi thiền, khắc vào vách đá” cao nhất thế giới.

Công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m, khắc vào vách đá núi Sam là hạng mục chính của Công Viên Văn Hoá Núi Sam. Khi hoàn thành thì Công Viên Văn Hoá Núi Sam sẽ góp phần khai thác và phát triển tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn TP. Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Khu công viên văn hóa núi Sam, sẽ có 4 hạng mục, gồm:

Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, mức đầu tư 80 tỷ đồng.

Công trình xây dựng khu trưng bày Phật giáo Việt Nam, mức đầu tư 35 tỷ đồng.

Công trình xây dựng nhà cốt, mức đầu tư 28 tỷ đồng.

Công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m, khắc vào vách đá núi Sam, mức đầu tư 255 tỷ đồng.

Hình ảnh: Lang Thang An Giang

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền tạc vào vách đá cao 81m đang thi công ở Núi Sam

You may also like...