Chagun Padap & Kak Tanguon – Lễ trao đồ cưới & cột tay – một truyền thống lâu đời của người Chăm Islam An Giang

Lễ trao đồ cưới Người Chăm An Giang

[CHAGUN PADAP & KAK TANGUON – LỄ TRAO ĐỒ CƯỚI & CỘT TAY – MỘT TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI CỦA NGƯỜI CHĂM ISLAM]

Khác với phong tục người Kinh, gần kề ngày cưới, người Chăm Islam (Hồi Giáo) có một buổi lễ “Chagun Padap & Kak Tanguon – Trao đồ cưới & cột tay”. Buổi lễ này được thực hiện bởi nhà trai mang qua tặng cho nhà gái những quà tặng cho cô dâu như: vải vóc, trang sức, áo, khăn Mat’ra…

Đây là một phong tục lâu đời từ ông bà xưa của người Chăm, phong tục này vẫn được duy trì và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Bài & ảnh: Roset Mohamed
© Lang Thang An Giang

You may also like...