Dệt thổ cẩm – một nghề truyền thống lâu đời, một nét văn hóa của người Chăm An Giang

Dệt thổ cẩm Chăm An Giang

[DỆT THỔ CẨM – MỘT NGHỀ TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI, MỘT NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CHĂM AN GIANG]

Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang nói riêng ra đời từ rất sớm và phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. Bắt đầu từ khoảng những năm đầu của thế kỉ XIX. Trước kia, hầu như trong nhà của bất kì người Chăm nào cũng có ít nhất một khung dệt. Xưa kia hầu như gia đình nào cũng có khung dệt để sử dụng trong gia đình và nghề dệt trở thành công việc mà bất cứ người phụ nữ Chăm nào cũng phải biết.

Theo thời gian, vì cuộc sống ngày càng đi lên, nghề này dần mai một. Trong số đó, vợ chồng bác Mohamad vẫn giữ vững nghề truyền thống này của dân tộc Chăm cho đến tận ngày hôm nay!!!

Bài & ảnh: Roset Mohamed
© Lang Thang An Giang

You may also like...