Làng nghề vẽ tranh kiếng ở chợ Bà Vệ (xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang)

Tranh kiếng Bà Vệ

Làng nghề có từ rất lâu rồi, nghe nói có từ những năm 1950. Nhưng hưng thịnh nhất có lẽ vào những năm 1990, khi đó ở Chợ Mới có hàng ngàn hộ làm nghề. Hiện nay tuy gọi là làng nghề, nhưng thực chất chỉ còn chưa tới chục hộ làm nghề vẽ tranh kiếng.
________________________________________________
– Cơ sở sản xuất tiêu biểu nhất ở Bà Vệ hiện nay là cơ sở vẽ tranh kiếng Thanh Hoà.
– Số điện thoại liên hệ: 097 9779939

Những bức tranh kiếng ngoài làm đẹp cho ngôi nhà, còn có ý nghĩa về tôn giáo. Một ngôi nhà bề thế nếu gắn tranh kiếng cảm thấy trở nên sáng đẹp, đầm ấm và trang nghiêm hẳn lên.

Tranh kiếng có thể xem là một nét văn hóa dân gian đặc trưng ở Nam Bộ. Rất vui vì nghề vẽ tranh kiếng đến nay vẫn còn được duy trì, và có dấu hiệu phát triển trở lại vào những năm gần đây.

© Lang Thang An Giang tổng hợp

Ảnh: Thanh Dũng
Xem clip Làng nghề vẽ tranh kiếng ở Bà Vệ (Chợ Mới, An Giang)

You may also like...