Danh sách 37 ngôi chùa Khmer Nam Tông ở Tri Tôn – An Giang

Chùa Tà Pạ
Chùa Tà Pạ. Photo: Bất Động Sản

Khi bạn đến An Giang, đặc biệt những vùng biên giới như Tri Tôn, bạn sẽ thấy những ngôi chùa Khmer ở đây như một biểu tượng văn hoá, rất đặc sắc. Những ngôi chùa với đa số gam màu vàng là những tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ, một niềm tự hào của đồng bào nơi đây. Một số chùa Khmer tiêu biểu ở Tri Tôn: Chùa Xvayton, chùa Tà Pạ, Chùa Koh Kas, Chùa Hàng Còng (Chùa Krăng Krốch), chùa Phnom-pi, chùa Tức Phốs…

Tổng hợp danh sách 37 ngôi chùa Khmer Nam Tông ở Tri Tôn – An Giang:

danh sách chùa Khmer ở Tri Tôn
danh sách chùa Khmer ở Tri Tôn

Nguồn: Huỳnh Hùng
Review An Giang © Lang Thang An Giang

Chùa Tà Pạ. Photo: Bất Động Sản

You may also like...