Bát giác Chùa Thanh Tuyền (Tri Tôn) – Check-in ngỡ như lạc trôi sang tận Trung Quốc

Chùa Thanh Tuyền Tri Tôn

BÁT GIÁC CHÙA THANH TUYỀN

Lang thang An Giang mà tưởng đâu đang lạc trôi sang tận Trung Quốc
Địa chỉ: Chùa Thanh Tuyền, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tip:
-Đang trong giai đoạn hoàn thành nên chưa hoàn thiện xong.
-Mặc đồ tone đen , đồ cổ trang, auto phù hợp với bối cảnh để có hình đẹp nha các bạn.

Bài & ảnh: Henry Dương
Địa điểm du lịch An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...