Núi Tượng (Liên Hoa Sơn) ở thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang)

Núi Tượng ở TT Ba Chúc
Tảng đá có hình giống đầu voi ở Núi Tượng. Photo: Vương Hiền Phước

Núi Tượng còn được gọi là Liên Hoa Sơn, nằm tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam. Núi Tượng thấp nhỏ, chỉ cao 145 m và chu vi 3.825 m. Núi Tượng là một trong 7 núi của Thất Sơn An Giang. Từ xa, hình núi trông giống hình dạng con voi nên có tên là Núi Tượng.

Núi có nhiều hang đá sâu, là nơi ẩn nấp của người dân trong trận chiến Pôn Pốt (1978). Đây là nơi tu hành mở đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một hệ phái của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương.

Đến Núi Tượng – Ba Chúc thì các bạn có thể ghé một vài địa điểm du lịch xung quan đó như:
– Nhà Mồ Ba Chúc
Tú Dương Miếu với cảnh sắc cô liêu, thanh tịnh.
– Cây dầu 300 tuổi ở chân núi Tượng.
– Chùa Phi Lai
– Chùa Tam Bửu – được xem như là Tổ đình của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (gọi tắt là “Hiếu Nghĩa”).

Địa điểm du lịch An Giang © Lang Thang An Giang

Cụ dầu hơn 300 tuổi ở chân Núi Tượng – thị trấn Ba Chúc. Photo: Huynh Phạm
Trúc Lâm Cô Liêu - Tú Dương Miếu
Cánh sắc cô liêu & thanh tịnh ở Tú Dương Miếu (dưới chân Núi Tượng). Photo: Henry Dương
Nhà Mồ Ba Chúc. Photo: Bùi Thụy Đào Nguyên
Tảng đá có hình giống đầu voi ở Núi Tượng – Ba Chúc. Photo: Vương Hiền Phước
Bạn có thể ghé qua Núi Nước (Thủy Đài Sơn) ở thị trấn Ba Chúc. Đây là 1 trong 7 núi nổi tiếng của Thất Sơn.

You may also like...