Hỗ trợ gia đình có người già và trẻ em gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Hỗ trợ gia đình có người già và trẻ em

Song song với việc hỗ trợ đồng hương An Giang đang gặp khó khăn khi đi làm xa nhà, các khu trọ khó khăn, các khu vực phong tỏa trong tỉnh… thì Nhóm Lang Thang An Giang còn trích quỹ “Hỗ trợ đồng hương An Giang” để gửi ít lương thực, tã, sữa… cho các gia đình khó khăn đang chăm sóc người già, trẻ em hoặc phụ nữ đang mang thai…

Các bạn có thể xem chi tiết các hoạt động giúp đỡ đồng hương An Giang trong mùa dịch tại đây: Chung tay giúp đỡ đồng hương An Giang và những người dân đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19

Hoạt động thiện nguyên © Lang Thang An Giang

hình ảnh các gia đình gửi về Fanpage Lang Thang An Giang sau khi mua lương thực, tã, sữa…
hình ảnh các gia đình gửi về Fanpage Lang Thang An Giang sau khi mua lương thực, tã, sữa…
hình ảnh các gia đình gửi về Fanpage Lang Thang An Giang sau khi mua lương thực, tã, sữa…

You may also like...