Hỗ trợ 350kg gạo đến bà con khó khăn ở khóm Tây Khánh 7 (Mỹ Hòa, Long Xuyên)

Hỗ trợ gạo cho bà con ở khóm Tây Khánh 7 (Mỹ Hòa, Long Xuyên)
Hỗ trợ gạo cho bà con khó khăn ở khóm Tây Khánh 7 (Mỹ Hòa – Long Xuyên)

Ngày 9-10/9/2021, nhóm LTAG thay mặt các MTQ trích quỹ “Hỗ trợ đồng hương An Giang” để gửi 35 phần quà (350kg gạo) đến bà con nghèo ở khóm Tây Khánh 7 (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Hy vọng những phần quà nhỏ này có thể góp phần hỗ trợ bà con chống chọi với khó khăn của mùa dịch năm nay.

Cám ơn gia đình bạn Văn Thái đã giúp gửi từng phần quà đến các hộ khó khăn.

– Các bạn có thể xem chi tiết các hoạt động giúp đỡ đồng hương An Giang trong mùa dịch tại đây: Chung tay giúp đỡ đồng hương An Giang và những người dân đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19

Hoạt động thiện nguyện © Lang Thang An Giang

Hỗ trợ gạo cho bà con khó khăn ở khóm Tây Khánh 7 (Mỹ Hòa - Long Xuyên)
Hỗ trợ gạo cho bà con khó khăn ở khóm Tây Khánh 7 (Mỹ Hòa – Long Xuyên)

You may also like...