Cổng trời Núi Cấm – Điểm check in mới tuyệt đẹp ở trên đỉnh Núi Cấm

Cổng trời Núi Cấm
Check in với cổng trời Núi Cấm. Hình ảnh: Hoàn Đức.

Núi Cấm gần đây có thêm điểm check in với “Cổng Trời” rất đẹp (Cổng Torii phong cách Nhật Bản). Đây là 1 tiểu cảnh chụp ảnh của quán Mai Tùng Coffee Núi Cấm.

Quán ăn Mai Tùng Coffee Núi Cấm nằm sau lưng phật Di Lặc. Tổng diện tích hơn 500m2 , quán đã hoạt động được hơn 7 năm gần đây quán đã và đang được mở rộng hiện tại đã hoàn thiện công trình Cổng Trời nhầm phục vụ quý khách chụp ảnh check in.

Địa điểm du lịch An Giang © Lang Thang An Giang

https://youtu.be/AV-JcZpjPb8
Xem video: Đường đến Cổng trời Núi Cấm.

You may also like...