Lịch khoá tu tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang năm 2023.

Thiền Viện Trúc Lâm An Giang
Thiền Viện Trúc Lâm An Giang. Hình ảnh: Đạt Tấn Diệp.

Lịch khoá tu tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang năm 2023.

Khóa tu không giới hạn nam nữ, lứa tuổi, trình độ học vấn… các bạn chỉ cần đăng ký trước để Thiền Viện chuẩn bị cho chu đáo, rồi đến Thiền Viện Trúc Lâm An Giang đúng giờ là được.

• Link đăng ký: https://forms.gle/w4ntgP7uWFHbVFzD8
• Link đăng ký: Quy Y Tam Bảo: https://forms.gle/gvj1PPBfP6tNss1RA

Lần 1: Chủ Nhật ngày 26/03/2023 (Nhằm ngày: 5/2/(N) Quý Mão)
Lần 2: Chủ Nhật ngày 30/04/2023 (Nhằm ngày 11/03/ Qúy Mão)
Lần 3: Chủ Nhật ngày 21/05/2023 (Nhằm ngày 3/4/ Quý Mão)
Lần 4: Chủ Nhật ngày 25/06/2023 (Nhằm ngày 08/05 /Qúy Mão)
Lần 5: Chủ Nhật ngày 30/07/2023 (Nhằm ngày 13/06 /Qúy Mão)
Lần 6: Chủ Nhật ngày 27/08/2023 (Nhằm ngày 12/07 /Qúy Mão)
Lần 7: Chủ Nhật ngày 24/09/2023 (Nhằm ngày 10/08 /Qúy Mão)
Lần 8: Chủ Nhật ngày 29/10/2023 (Nhằm ngày 15/09 /Qúy Mão)
Lần 9: Chủ Nhật ngày 26/11/2023 (Nhằm ngày 14/10/Qúy Mão)
Lần 10: Chủ Nhật ngày 31/12/2023 (Nhằm ngày 19/11 /Qúy Mão)

Xem video Khóa tu một ngày tại Thiền Viên jTrucs Lâm An Giang.

‼️Mọi chi tiết xin liên hệ:

0915813824 – Thầy Thích Đạt Ma Đạt Tỉnh

0377506614 (Zalo Trần Thanh Toàn)

0965374364 (Zalo Trọng Nghĩa)

‼️Mọi người tự tới Thiên Viện trước 7h sáng theo lịch. Trang phục kín đáo, nếu có áo lam thì càng tốt.
Mỗi buổi sinh hoạt tu học dành cho Phật tử đều có chương trình cụ thể theo đường lối của Thiền phái Trúc Lâm, với nội dung như sau:
7h00: Phật tử tề tựu
8h30: Nghe Pháp
9h30: Sám Hối và tụng Tam Quy Ngũ Giới
10h00: Cúng Phật
11h00: Thọ Trai
12h00: Chỉ tịnh
13h00: Thức chúng
13h30: Tọa thiền
16h00: Hoàn mãn

Khóa tu tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang
Hình ảnh khóa tu (lần 1) tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang. Hình ảnh: Mi Mi.

Thiền Viện Trúc Lâm An Giang

Xem video Thiền Viện Trúc Lâm An Giang.

Thông tin An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...