Lễ hội cầu an Đình Thần Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Đình Thần Nhơn An, Nhơn Mỹ
Lễ hội cầu an Đình Thần Nhơn An năm thứ 171.

Mời các bạn cùng theo chân Lang Thang An Giang đến tham dự Lễ hội kỳ yên đình thần Nhơn An, xem đờn ca tài tử do các cô chú anh chị trong Câu lạc bộ đờn ca tài tử Nhơn Mỹ biểu diễn, và xem tuồng cổ do các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật tuồng cổ Thái Bình (đến từ Phú Tân) biểu diễn.

TIỂU SỬ ĐÌNH THẦN NHƠN AN

Đình Thần Nhơn An toạ lạc tại đầu ấp Nhơn Ngãi (nay là Nhơn An ) xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Nếu lấy thành phố Long Xuyên làm mốc, chúng ta đi ngược dòng sông Hậu Giang 9 cây số nhìn về hướng Châu Thành, qua Phà Mương Ranh rồi rẽ trái khoảng 1km là tới đình thần Nhơn An.

Đình Thần Nhơn An cất năm 1845. Căn cứ vào sắc phong của Triều Đình nhà Nguyễn ký ngày 29/11 năm Tự Đức thứ 5 (tức năm 1852). Lúc đó Thành phố Long Xuyên còn có tên cổ là Huyện Đông Xuyên. Nếu lấy năm 2023 làm thời gian tính, thì Đình Nhơn An tổ chức Lễ cầu an lần thứ 171. Trong sắc đề “Thần Thành
Hoàng Bổn Cảnh” không đề tên một vị anh hùng cứu quốc nào.

CLB  đờn ca tài tử Nhơn Mỹ
CLB Đờn Ca Tài Tử xã Nhơn Mỹ biểu diễn văn nghệ tại Đình Nhơn An.

Theo lệ hàng năm có những ngày lễ chánh như:

– Lễ Lạp Miếu còn gọi là Lễ Hạ Điền, vào ngày 19 – 20/12 âm lịch.
– Lễ Cầu an còn gọi là Lễ Thượng Điền, vào các ngày 9 – 10 – 11/5 âm lịch.
– Lễ Khai Sơn vào ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch.
Ngoài các Lễ trên Đình còn cúng Thượng Ngươn (Rằm tháng giêng); Trung Ngươn (Rằm tháng bảy); Hạ Ngươn (Rằm tháng mười).

Các Nghi thờ ở trong Đình:

– Nghi Linh Thần: Thờ các anh hùng dân tộc có công đanh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi Tổ quốc Việt Nam.
– Nghi Tả Ban và Hữu Ban: Thờ các Thần quan bên Văn, bên Võ, cận vệ Thần Thành Hoàng.
– Nghi Hội Đồng: Thờ các Linh Thần bạn hữu của Thần Thành Hoàng.
– Nghi Tiền Hiền: Thờ các vị có công lập Làng, lập Đình, còn gọi là Tiền Hiền khai khẩn.
– Nghi Hậu Hiền: Thờ các vị có công lập chợ mở đường xá, cầu cống, tu bổ Đình, mà ta thường gội Hậu Hiền khai cơ.

Đi xem Cúng Đình Nhơn An và xem hát tuồng cổ tại Lễ hội cầu an Đình Thần Nhơn An (Nhơn Mỹ, Chợ Mới).

Lễ hội ở An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...