Sôi nổi Hội Đua Bò Bảy Núi tranh cúp Truyền Hình An Giang ATV năm 2023

Hội đua bò bảy núi 2023
Quyết liệt về đích. Hình ảnh: Triệu Duy

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 28 năm 2023 được tổ chức vào dịp Lễ Sen Đôn Ta của bà con Khmer An Giang, rất đông người đã đổ về Tri Tôn – An Giang tham gia nhiều hoạt động lễ hội của bà con Khmer, và xem Hội đua bò Bảy núi (Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia).

– Khai mạc: sáng ngày 14/10/2023
– Địa điểm: Sân đua bò huyện Tri Tôn.

Lễ hội được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong những ngày lễ Senl Đônta của đồng bào Khmer. Quy tụ 56 đôi bò tham gia. Đây là những đôi bò được tuyển chọn hay nhất để tranh tài.

Đi xem đua bò bảy núi 2023
Rất đông người đến Tri Tôn xem Hội đua bò Bảy Núi 2023. Hình ảnh: Lý Hồ Hoàng Huy
Xem video Đi xem Hội Đua Bò Bảy Núi An Giang tại sân đua bò Tri Tôn và Chùa Rô (Tịnh Biên) năm 2022.

Văn hóa & Lễ hội © Lang Thang An Giang

You may also like...