Vài điều thú vị về những Thị Trấn ở An Giang (năm 2024)

Thị Trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
Thị Trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

VÀI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ CÁC THỊ TRẤN Ở AN GIANG (2024)

🔹️ Tính đến hiện tại năm 2024 tỉnh An Giang hiện tại có 18 thị trấn, đứng hạng ba cả nước cùng với tỉnh Vĩnh Phúc, xếp sau Thanh Hóa và Hà Nội.

🔹️ Các thị trấn ở An Giang bao gồm :

+ Huyện An Phú có 3 thị trấn gồm An Phú, Long Bình và Đa Phước.

+ Huyện Châu Phú có 2 thị trấn gồm Cái Dầu và Vĩnh Thạnh Trung.

+ Huyện Châu Thành có 2 thị trấn gồm An Châu và Vĩnh Bình.

+ Huyện Chợ Mới có 3 thị trấn gồm Chợ Mới, Mỹ Luông và Hội An.

+ Huyện Phú Tân có 2 thị trấn gồm Phú Mỹ và Chợ Vàm.

+ Huyện Thoại Sơn có 3 thị trấn gồm Núi Sập, Óc Eo và Phú Hòa.

+ Huyện Tri Tôn có 3 thị trấn gồm Tri Tôn, Ba Chúc và Cô Tô.

( * Nếu huyện Tịnh Biên chưa được lên thị xã thì An Giang sẽ có tổng là 21 thị trấn khi cộng thêm 3 thị trấn của huyện Tịnh Biên là Nhà Bàng, Tịnh Biên và Chi Lăng. Khi đó An Giang sẽ là tỉnh có số thị trấn đứng thứ nhì cả nước, đồng hạng với Hà Nội )

🔹️ Lớn nhất, nhỏ nhất :

+ Diện tích : Cô Tô (khoảng 42 km2), Chợ Mới (khoảng 3 km2)

+ Dân số : Vĩnh Thạnh Trung (hơn 29.000 người), Cô Tô khoảng (9.400 người)

(số liệu theo điều tra dân số 2019)

🔹️ An Giang có 6 thị trấn là đô thị loại IV bao gồm Núi Sập, Cái Dầu, Tri Tôn, Phú Mỹ, An Châu và Chợ Mới.

🔹️ Các thị trấn có sông Hậu chảy qua gồm An Châu, Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, An Phú, Đa Phước, và Long Bình.

🔹️ Các thị trấn có sông Tiền chảy qua gồm Chợ Vàm, Phú Mỹ, Chợ Mới, Mỹ Luông và Hội An.

🔹️ Các thị trấn có quốc lộ 91 đi qua gồm An Châu, Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung.

🔹️ Hai thị trấn có vị trí liền kề với nhau nhất, gần nhau nhất đó là Cái Dầu và Vĩnh Thạnh Trung.

🔹️ Có hai thị trấn giáp với thành phố Long Xuyên – tỉnh lỵ của tỉnh An Giang là thị trấn An Châu của huyện Châu Thành và thị trấn Phú Hòa của huyện Thoại Sơn.

🔹️ Thị trấn Đa Phước là thị trấn giáp với cả thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

🔹️ Thị trấn Núi Sập là thị trấn duy nhất của An Giang giáp với thành phố Cần Thơ.

🔹️ Các thị trấn có địa phận giáp với tỉnh Kiên Giang bao gồm Óc Eo, Cô Tô.

🔹️ Các thị trấn có địa phận giáp với tỉnh Đồng Tháp gồm Phú Mỹ, Chợ Vàm, Chợ Mới và Hội An.

🔹️ Thị trấn biên giới hiện tại của An Giang là thị trấn Long Bình.

🔹️ Thị trấn Tri Tôn, thị trấn Chợ Mới và thị trấn An Phú là các thị trấn có tên trùng với tên của huyện, đồng thời cũng là huyện lỵ của các huyện đó.

🔹️ Thị trấn có tên dài nhất là Vĩnh Thạnh Trung (3 âm tiết, 14 kí tự). Thị trấn có tên ngắn nhất là Óc Eo và Cô Tô (đều 2 âm tiết và 4 ký tự)

Bài và ảnh: Huỳnh Trần Huy

Review An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...