Category: Tỉnh An Giang

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội… phân loại chi tiết theo từng huyện thị – thành phố trong tỉnh An Giang.

Bánh tằm bì xíu mại Tân Châu

Gánh bánh tằm bì xíu mại trên 20 năm tuổi ở Tân Châu – An Giang

BÁNH TẰM TÂN CHÂU – xứ tằm tang.Bánh Tằm Xíu Mại, món ăn dân dã miền tây nam bộ.Trước đây ở Tân Châu có món bánh sùng cọng ngắn khoản một tấc được sếp trong lá chuối thường bán...