Category: TP Châu Đốc

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

OCOP Châu Đốc 2021

“Ngày hội Sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021” tại TP. Châu Đốc

Sự kiện “Ngày hội Sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021” tại TP. Châu Đốc (gọi tắt là Ngày hội OCOP) do Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo...