Category: Châu Thành

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Dinh sơn Trung

Dinh Sơn Trung – Đền thờ Đức cố quản cơ Trần Văn Thành (Lò rèn Bảy Thưa)

DINH SƠN TRUNG – DINH ĐỨC CỐ QUẢN CƠ TRẦN VĂN THÀNH Địa chỉ: xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Quản Cơ Thành (tên gọi khi ông làm Chánh Quản Cơ) hay còn gọi là Đức...