Category: TX Tân Châu

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Miếu Ông Bảo Sanh Đại Đế

Miếu Ông Bảo Sanh Đại đế của người Hoa ở Thị xã Tân Châu

Miếu Ông Bảo Sanh Đại Đế được xây dựng vào khoảng năm 1864 thuộc phường Long Sơn cách trung tâm TX Tân Châu 4km, bên hữu ngạn sông Cái Dừng, nhánh của Sông Tiền. Trên tấm bia ở miếu...