Category: TX Tân Châu

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Bánh tằm bì xíu mại Tân Châu

Gánh bánh tằm bì xíu mại trên 20 năm tuổi ở Tân Châu – An Giang

BÁNH TẰM TÂN CHÂU – xứ tằm tang.Bánh Tằm Xíu Mại, món ăn dân dã miền tây nam bộ.Trước đây ở Tân Châu có món bánh sùng cọng ngắn khoản một tấc được sếp trong lá chuối thường bán...