Category: Thoại Sơn

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập

Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập (Huỳnh Long Tam Tự) – nơi có dấu chân tiên lớn nhất Việt Nam

Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập (còn có tên là Huỳnh Long Tam Tự) toạ lạc tại Thị Trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang. Chùa nằm trên 1 tảng đá rất to, còn gọi là Núi Bà....