Category: Tri Tôn

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Chùa Thanh Tuyền Tri Tôn

Bát giác Chùa Thanh Tuyền (Tri Tôn) – Check-in ngỡ như lạc trôi sang tận Trung Quốc

BÁT GIÁC CHÙA THANH TUYỀN Lang thang An Giang mà tưởng đâu đang lạc trôi sang tận Trung QuốcĐịa chỉ: Chùa Thanh Tuyền, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tip:-Đang trong giai đoạn hoàn thành nên...