Category: Hoạt động thiện nguyện

Hoạt động thiện nguyện của nhóm Lang Thang An Giang.
LTAG không chuyên về từ thiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có kêu gọi đóng góp cho các mảnh đời khó khăn ở An Giang mà LTAG có thể khảo sát trực tiếp được.
Số tiền kêu gọi thường không lớn, nhưng hy vọng có thể giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình.