Category: Làng nghề

Tìm hiểu các làng nghề tiểu thủ công nghiệp lâu đời ở tỉnh An Giang. Tiêu biểu như làng nghề nấu đường thốt nốt, làng nghề đan đát Hòa Bình, Mỹ An…