Category: Làng nghề

Tìm hiểu các làng nghề tiểu thủ công nghiệp lâu đời ở tỉnh An Giang. Tiêu biểu như làng nghề nấu đường thốt nốt, làng nghề đan đát Hòa Bình, Mỹ An…

Tranh kiếng Bà Vệ

Làng nghề vẽ tranh kiếng ở chợ Bà Vệ (xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang)

Làng nghề có từ rất lâu rồi, nghe nói có từ những năm 1950. Nhưng hưng thịnh nhất có lẽ vào những năm 1990, khi đó ở Chợ Mới có hàng ngàn hộ làm nghề. Hiện nay tuy gọi...