Category: Văn hóa – Lễ hội

An Giang có rất nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa diễn ra trong năm, ví dụ như Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ rước Nghinh Ông, Đại Lễ PGHH 18/5 & 25/11, Lễ hội kỳ yên các đình thần lớn như Bình Thuỷ, Phú Hoà…

Khieng Lo - Khu vực bếp - đám cưới người Chăm An Giang

“Khieng Lo” (khu vực bếp) – nơi góp phần thành công cho tiệc cưới của Người Chăm An Giang

“Khieng Lo” (Khu vực Bếp). Nếu có một ai đó hỏi tôi rằng: “Trong đám cưới Người Chăm Islam An Giang, nơi nào trong đám cưới mang lại nhiều cảm xúc nhất cho anh?”. Tôi xin đáp: “Đó không...