Category: Review An Giang

Tổng hợp những bài review địa điểm tham quan, ăn uống ở An Giang cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có 1 chuyến đi An Giang thật trọn vẹn!

Danh sách 37 ngôi chùa Khmer Nam Tông ở Tri Tôn – An Giang

Khi bạn đến An Giang, đặc biệt những vùng biên giới như Tri Tôn, bạn sẽ thấy những ngôi chùa Khmer ở đây như một biểu tượng văn hoá, rất đặc sắc. Những ngôi chùa với đa số gam...

Chợ nổi Long Xuyên

An Giang – một Miền Tây dung dị (chuyến đi An Giang 1 ngày 1 đêm của bạn Thủy Tiên)

AN GIANG ~ Một Miền Tây dung dị “ R𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜?”“𝐶𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑎̆́𝑚 đ𝑜́.”“𝑋𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑜́ đ𝑜̣̂𝑐 𝑟𝑎̆́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̀ đ𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑜𝑛.” Sợ lắm chứ, tới...