Category: Vườn trái cây

Các vườn trái cây ở An Giang, các nhà màn trồng dưa lê dưa lưới, vườn thuỷ canh… An Giang có rất nhiều vườn như: vườn sầu riêng, táo, thanh long, sơ ri…