Vườn sầu riêng ở Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang)

Vườn sầu riêng chú 2 Hải - Vĩnh Trạch Thoại Sơn

• Đường đi: hướng vào Thoại Sơn chạy đến cầu Kênh Ông Cò, qua cầu quẹo phải.. chạy khoảng 5km tới ngã 3 quẹo trái… gặp cầu Ba Bần không qua cầu quẹo trái khoảng 1km gặp quán Hương Nhãn, gặp nhà hàng rào màu xanh trắng là tới.

Vườn có mười mấy cây à, chủ vườn nói vài ngày nữa mới đi được, có đi thì nhắn hỏi trước coi còn sầu riêng không nhé. Số điện thoại: vườn nhãn chú 2 Hải 0983278705.

Vườn trái cây ở An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...