Category: Châu Phú

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Bửu Hương Tự - Chùa Láng

Bửu Hương Tự ở Láng Linh (Châu Phú) – Đền thờ Đức Quản Cơ Trần Văn Thành

Bửu Hương Tự ở Láng Linh hay còn gọi là Chùa Láng Linh (Châu Phú, An Giang) Nằm sâu trong con đường làng bên bờ kinh Xáng Vịnh Tre, thuộc khu vực cánh đồng Láng Linh, xã Thạnh Mỹ...