Category: Thất Sơn tâm linh & huyền bí

Những câu chuyện tâm linh, những lễ hội huyền bí ở vùng đất Thất Sơn, An Giang.

Đức Phật Thầy Tây An – Bậc tiền nhân có tầm ảnh hưởng lớn ở Miền Tây

“Chiều chiều én liệng non tây,Cảm thương đức trọng Phật Thầy Tây An”. Đó là câu ca dao của người dân miền Tây Nam Bộ tuyền tụng để ca ngợi công đức giảng dân hóa chúng của Đức Phật...