Category: Chợ Mới

Thông tin du lịch, ẩm thực, lưu trú, sự kiện lễ hội, hoạt động cộng đồng, tin tức 24h… của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cà phê vợt Cô 2 Thanh Chợ Mới

Cà phê vợt Cô 2 Thanh (Chợ Mới) – quán hơn 30 năm tuổi

Quán cà phê vợt Cô 2 Thanh ở thị trấn Chợ Mới, An Giang.Quán hơn 30 năm tuổi, khách chủ yếu là các bô lão, hương vị cà phê khá là ngon, nhất là cà phê sữa nóng. Địa...