Category: Văn hóa Nam Bộ

Tìm hiểu về văn hóa dân gian và cuộc sống của người dân Nam Bộ xưa và nay.

Đám cưới qua phà ở Miền Tây

Phà chạy phà phà

Phà chạy phà phà! Mọi người đã từng nghe câu nói rặc miền Tây “chạy phà phà” chưa nè? “Phà phà” nghĩa là đi ào ào, êm ru, mướt rượt. Xe chạy phà phà. Quạt phà phà. Đi phà...