Category: Địa điểm du lịch

Tổng hợp những địa điểm du lịch nổi tiếng ở từng huyện thị thành phố trong tỉnh An Giang. Tiêu biểu như Tà Pạ, Rừng Tràm Trà Sư, Chợ Nổi Long Xuyên…

Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập

Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập (Huỳnh Long Tam Tự) – nơi có dấu chân tiên lớn nhất Việt Nam

Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sập (còn có tên là Huỳnh Long Tam Tự) toạ lạc tại Thị Trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang. Chùa nằm trên 1 tảng đá rất to, còn gọi là Núi Bà....

Hoa bằng lăng Núi Két

Khu rừng hoa bằng lăng tuyệt đẹp trên Anh Vũ Sơn (Núi Két) – An Giang

𝐶𝑢̛́ 𝑚𝑜̂̃𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4, ℎ𝑜𝑎 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑜̛̉ 𝑟𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝐴𝑛 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑢𝑝𝑒 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑡𝑟𝑜́𝑡 𝑚𝑒̂ 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑜𝑎 𝑎𝑛ℎ đ𝑎̀𝑜 𝑜̛̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑎...