Vườn chôm chôm nhỏ ở Núi Sập, Thoại Sơn – Vườn nhà anh Lẹ gần Cầu Đập Đá

Vườn chôm chôm ở Núi Sập
Vườn chôm chôm ở Núi Sập.

Vườn chôm chôm nhỏ ở Núi Sập (Thoại Sơn, tỉnh An Giang)
Vườn nhà trồng khoảng 20 gốc chôm chôm, hiện tại có 10 gốc đang ra trái và chín rộ. Do vườn có ít cây nên muốn đi thì các bạn gọi điện thoại hoặc nhắn tin zalo cho chủ vườn hỏi trước nhé!

  • Vé vào vườn 30k / 1 người ăn bao bụng.
  • Mua về 15k / 1kg.
  • Số điện thoại liên hệ: 090 7566085

Xem video vườn chôm chôm ở Núi Sập (có chỉ đường)

Vườn chôm chôm ở Núi Sập (nhà anh Lẹ gần Cầu Đập Đá)

Vườn trái cây ở An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...