Lịch Khoá Tu “Một Ngày An Lạc” năm 2024 tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang

Hình ảnh một khóa tu tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang năm 2023

Lịch Khoá Tu “Một Ngày An Lạc” năm 2024 tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang

Khóa tu không giới hạn nam nữ, lứa tuổi, trình độ học vấn… các bạn chỉ cần đăng ký trước để Thiền Viện chuẩn bị cho chu đáo, rồi đến Thiền Viện Trúc Lâm An Giang đúng giờ là được.

Link đăng ký tham gia khoá tu: https://forms.gle/F49siPYPhQcQysZ29

Link đăng ký Quy Y Tam Bảo: https://forms.gle/GEMXm7bYbzWegcAw9

Lần 1: Chủ Nhật, ngày 25/02/2024 (Nhằm ngày 16/01/Giáp Thìn)
Lần 2: Chủ Nhật, ngày 31/03/2024 (Nhằm ngày 22/02/Giáp Thìn)
Lần 3: Chủ Nhật, ngày 28/04/2024 (Nhằm ngày 20/03/Giáp Thìn)
Lần 4: Chủ Nhật, ngày 26/05/2024 (Nhằm ngày 19/04/Giáp Thìn)
Lần 5: Chủ Nhật. ngày 30/06/2024 (Nhằm ngày 25/05/Giáp Thìn)
Lần 6: Chủ Nhật, ngày 28/07/2024 (Nhằm ngày 23/06/Giáp Thìn)
Lần 7: Chủ Nhật, ngày 25/08/2024 (Nhằm ngày 22/07/ Giáp Thìn)
Lần 8: Chủ Nhật, ngày 29/09/2024 (Nhằm ngày 27/08/Giáp Thìn)
Lần 9: Chủ Nhật, ngày 27/10/2024 (Nhằm ngày 25/09/Giáp Thìn)
Lần 10: Chủ Nhật, ngày 24/11/2024 (Nhằm ngày 24/10/Giáp Thìn)
Lần 11: Chủ Nhật, ngày 29/12/2024 (Nhằm ngày 29/11/Giáp Thìn)

Mỗi buổi sinh hoạt tu học dành cho Phật tử đều có chương trình cụ thể theo đường lối của Thiền Phái Trúc Lâm, với nội dung như sau:
7h00: Phật tử tề tựu
8h30: Nghe Pháp
9h30: Sám Hối và tụng Tam Quy Ngũ Giới
10h00: Cúng Phật
11h00: Thọ trai
12h00: Chỉ tịnh
12h45: Lễ Quy Y Tam Bảo
13h00: Thức chúng
13h30: Tọa thiền
16h00: Hoàn mãn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
0915813824 – Thầy Thích Đạt Ma Đạt Tỉnh
0377506614 – Zalo: Thanh Toàn
0965374364 – Zalo: Trọng Nghĩa

Xem video một khóa tu tại Thiền Viện Trúc Lâm An Giang 2023.
Thiền Viện Trúc Lâm An Giang – Một trong những thiền viện lớn nhất Việt Nam.

Thông tin An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...