Giúp đỡ em Nguyễn Thị Như Quỳnh (sn 2003, ở Chợ Mới) bị suy thận giai đoạn cuối

Em Nguyễn Thị Như Quỳnh - suy thận giai đoạn cuối

[Cần nhà hảo tâm giúp đỡ]
Em tên Nguyễn Thị Như Quỳnh ,sn 2003 (Chợ Mới, An Giang)
Em bị thận giai đoạn cuối, tuần em chạy thận 3 lần vào thứ 2,4,6.
Hy vọng của em là được đi ghép thận nhưng chi phí quá cao, gia đình nghèo, không có khả năng để lo cho em.
Mẹ em là cô Nguyễn Thị Ngọt 56t, giúp việc nhà
Ba em chú Nguyễn Văn Bi 59t, chạy xe lôi.
Mặc dù có bảo hiểm nhưng khi chạy thận em vẫn phải mua nhiều thứ không có trong danh mục bảo hiểm, nên chi phí chạy thận hàng tuần là gánh nặng rất lớn của em và gia đình.
Kính mong quý MTQ gần xa hỗ trợ cho em Quỳnh có chi phí chạy thận để kéo dài sự sống – càng lâu càng tốt, và mong một phép màu nào đó sẽ đến với em để em được thay thận và tiếp tục cuộc sống bình thường như mọi người!

Các bạn có lòng muốn giúp đỡ thì liên hệ theo thông tin này:
– Địa chỉ: khu dân cư ấp thị 2, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, An Giang.
– Sdt của em Quỳnh 0339585376

Lang Thang An Giang xin tạm dừng quyên góp giúp em Nguyễn Thị Như Quỳnh. Số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em Như Quỳnh là: 30.200.000 đồng.
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ!

Cập nhật danh sách các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em Nguyễn Thị Như Quỳnh:

 • Lang Thang An Giang: 650.000
 • Phan Quynh: 500.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Momo Tran Thao Ngan: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Vo Hoai Nam: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Tran Thi Thanh Truc: 300.000
 • Trang Duong: 100.000
 • Yen Thy: 100.000
 • Ngoc Thao: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn sanh: 200.000
 • Nguyen Thi Tai: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Le Dang Khoa: 200.000
 • Thao Vi: 100.000
 • Mai Thi Cam Tu: 100.000
 • Thanh Erai: 150.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Huynh Nhi: 300.000
 • LTMD: 50.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Hoang Kim: 1.000.000
 • Ngoc Thanh: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Luu Xuan Diem: 100.000
 • Le Vo Trung Hieu: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Kim Linh: 100.000
 • Nguyen Hoang Anh: 200.000
 • Ngo Hung Phuc: 100.000
 • Khong ten: 100.000
 • Nhan: 50.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Nguyen Huu Loc: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Nho Nho Nguyen: 200.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Lu Thanh Hien: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ly Huu Nhan: 500.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Tran Thi Phu: 200.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Dang Thu: 100.000
 • Le Ngoc Thuan: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 500.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • ẨN danh: 200.000
 • Ẩn danh: 300.000
 • Andy: 100.000
 • Nguyen Van Thanh Son: 200đ
 • Ẩn danh: 200.000
 • Pham Thu Thao: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Truong Thi Kim Man: 50.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Huynh Thi Thu Thao: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Tham va Xuyen: 200.000
 • Do Trong Minh Anh: 300.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Nguyen Thi Truc Quynh: 100.000
 • Quang Vinh: 100.000
 • Mai Thi Minh Thuy: 200.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 1.000.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Huynh Thi Kim Nhung: 100.000
 • Tran Dang Khoa: 200.000
 • Yen: 200.000
 • Tran Duc Trong: 100.000
 • Duong Van Nhu: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Minh Tien: 200.000
 • Ẩn danh: 500.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Thao Hai Phong (HP CHIE): 200.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Phan Thanh Huy: 100.000
 • Cao Hong Nhu: 200.000
 • Dieu Hien: 200.000
 • Khanh Quynh: 200.000
 • Phan Thi Kim Hao: 100.000
 • Truc Ly: 200.000
 • Pham Huynh Duong: 100.000
 • Nguyen Thi Bich Ngoc: 100.000
 • Ẩn danh: 400.000
 • ThanhNhan: 500.000
 • Dang Ngoc Thien: 200.000
 • Le Hong Son: 50.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Pham Quoc Viet: 200.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Le Hai Dang: 500.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Dy: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ẩn danh: 150.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Ha Thi My Ngoc: 200.000
 • Huu Ich: 200.000
 • Truong Thi My Tien: 100.000
 • Ẩn danh: 50.000
 • Ho Ngoc Minh Chau: 100.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Nguyen Thi Mong Tuyen: 300.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • Nguyen Ngoc: 100.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Van An: 100.000
 • Le Quoc Phong: 100.000
 • Tran Thi Be Nho: 200.000
 • Truc Ly: 100.000
 • Huynh Thanh Tuyet Lien: 200.000
 • Ẩn danh: 500.000
 • Vo Thi Yen Nhi: 50.000
 • Hieu va Trung: 400.000
 • Ẩn danh: 100.000
 • FB Kim Trang: 200.000
 • Ẩn danh: 200.000
 • Gia Huy: 100.000
 • Nguyenkimthoa: 400.000
 • 0339585376: 500.000
 • Ẩn danh: 300.000
 • Loc: 200.000
 • Kha Vy: 200.000
 • Vien Quachvien: 500.000
 • Fb Nhat Thuan: 1.000.000
 • Ngan: 100.000
 • Ẩn danh: 300.000
 • Duy An: 200.000
 • Pham Thi Hong Loan: 200.000
 • Dieu Am: 200.000

You may also like...