Báo cáo quỹ thiện nguyện “Nhóm Lang Thang An Giang” giúp đỡ bà con An Giang gặp khó khăn

Quỹ thiện nguyện "Giúp đỡ bà con An Giang"

Ngoài hoạt động cố định hàng năm của nhóm Lang Thang An Giang đó là mang trung thu đến với trẻ em nghèo, thì nhóm LTAG thỉnh thoảng có vận động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh An Giang.

Nhóm LTAG không chuyên về thiện nguyện, không đủ thời gian để khảo sát từng trường hợp nổi, nên không thể hỗ trợ hết tất cả mọi người. Thỉnh thoảng chỉ giúp chút sức những hoàn cảnh “hữu duyên” mà nhóm biết được và có thể khảo sát trực tiếp (hoặc bạn bè của người trong nhóm có thể khảo sát trực tiếp thôi). Mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn tin tưởng thì có thể gửi hỗ trợ về nhóm LTAG:
– Số tài khoản: 21288067 – HKD Lang Thang An Giang – Ngân hàng ACB.
– Khi gửi các bạn ghi nội dung giùm: “Họ tên” + “Giúp đỡ bà con An Giang”.

Từ tháng 10/2021 thì nhóm LTAG chỉ sử dụng duy nhất số tài khoản trên cho việc quyên góp và hỗ trợ bà con.

Nhóm LTAG sẽ cập nhật báo cáo sao kê thu chi hàng tháng tại đây.

Báo cáo tháng 10/2021

Báo cáo tháng 11/2021

Báo cáo tháng 12/2021

Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những nhà hảo tâm đã chung tay góp sức giúp đỡ bà con An Giang quê mình!

Hoạt động thiện nguyện © Lang Thang An Giang

Xem lại các hoạt động thiện nguyện của nhóm Lang Thang An Giang.

You may also like...