Danh sách tất cả 37 ngọn núi của vùng Thất Sơn An Giang

Thất Sơn An Giang
Vùng đất Thất Sơn An Giang. Hình ảnh: Văn Thái.

An Giang có bao nhiêu núi? Kể tên tất cả núi ở An Giang? 7 núi ở vùng Thất Sơn An Giang là những núi nào?

Những câu hỏi này nhiều người dân ở An Giang trả lời không đúng, nên Lang Thang An Giang tổng hợp thông này để giúp các bạn không nhầm lẫn khi có ai đó hỏi mình nhé.

 • An Giang có bao nhiêu núi? – Tổng cộng 37 núi.
 • 7 núi tiêu biểu vùng Thất Sơn là những núi nào?
  1/ Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn)
  2/ Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn)
  3/ Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn)
  4/ Núi Dài (Ngọa Long Sơn)
  5/ Núi Tượng (Liên Hoa Sơn)
  6/ Núi Két (Anh Vũ Sơn)
  7/ Núi Nước (Thủy Đài Sơn)

Núi Sam ở Châu Đốc, núi Sập, núi Ba Thê ở Thoại Sơn không nằm trong danh sách 7 núi tiêu biểu của vùng Thất Sơn, An Giang.

An Giang có bao nhiêu núi?

Tổng hợp đầy đủ tên và vị trí của 37 ngọn núi ở An Giang, các bạn cùng xem nhé:

STTTên và cụm núiTên núiVị trí núi (gắn với xã, thị trấn)
1Núi SậpNúi SậpThoại SơnNúi Sập, huyện Thoại Sơn
2 Núi Nhỏ Núi Sập, huyện Thoại Sơn
3 Núi Bà Núi Sập, huyện Thoại Sơn
4 Núi Cậu Núi Sập, huyện Thoại Sơn
5Ba ThêBa Thê Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
6 Núi Nhỏ Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
7 Núi Tượng Vọng Đông, huyện Thoại Sơn
8 Núi Trọi Vọng Đông, huyện Thoại Sơn
9 Núi Chóc Vọng Đông, huyện Thoại Sơn
10 Núi Nổi Tân Thạnh, TX Tân Châu.
11 Núi SamHọc Lãnh SơnVĩnh Tế, TP Châu Đốc
12Phú CườngPhú CườngBạch Hổ SơnAn Nông, huyện Tịnh Biên
13 Núi DàiNgũ Hồ SơnAn Phú, huyện Tịnh Biên
14 Núi KétAnh Vũ SơnThới Sơn, huyện Tịnh Biên
15 Núi Rô An Cư, huyện Tịnh Biên
16 Núi Trà SưKỳ Lân SơnNhà Bàn, huyện Tịnh Biên
17 Bà Vải Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
18 Đất Lớn Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
19 Núi Bà Đắt Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
20 Núi Cậu Xuân Tô, huyện Tịnh Biên
21 Đất Nhỏ Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
22 Mo Tâu Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
23 Núi Chùa Nhơn Hưng, huyệnTịnh Biên
24 Tà Nung Xuân Tô, huyện Tịnh Biên
25Núi CấmNúi CấmThiên Cấm SơnAn Hảo, huyện Tịnh Biên
26 Bà Đội Tân Lợi, huyện Tinh Biên
27 Nam Qui Châu Lăng, huyện Tri Tôn
28 Bà Khẹt Chi Lăng, huyện Tinh Biên
29 Núi Tà Lọt Châu Lăng, huyện Tri Tôn
30 Ba Xoài An Cư, huyện Tinh Biên
31 Cà Lanh An Hảo, huyên Tinh Biên
32Núi DàiNúi DàiNgoạ Long SơnLê Trì, huyện Tri Tôn
33 Núi TượngLiên Hoa SơnBa Chúc, huyên Tri Tôn
34 Núi Sà Lon Lương Phi, huyện Tri Tôn
35 Núi NướcThuỷ Đài SơnBa Chúc, huyên Tri Tôn
36Cô TôNúi Cô TôPhụng Hoàng SơnNúi Tô, huyện Tri Tôn
37 Núi Tà pạ An Tức, huyện Tri Tôn
Danh sách 37 núi của vùng Thất Sơn An Giang.

Review An Giang © Lang Thang An Giang

You may also like...